Dieudonné/Pierre, Marie Bettie;  Léonard,  Marie Monique;  Jean-Baptiste,  Samuel;  François,  Gessica;  Dennery ,  Stephane;  Welton-Mitchell,  Courtney; James,  Leah   

Repetisyon strès menm aprè 5 an trambleman
Abstract: Aprè fomasyon ki te fèt nan ane 2014-2015 avèk SLM nou remake moun ki trouve nan kan deplasman yo toujou fè fas ak sityasyon ki stresan. Pou nou stope maaladi strès la, nou ta dwe mete sou pye yon pwogram sante ijans pou ede moun strese nan sante mantal yo.

Session #  044, Poster